Historie plemena

Pravděpodobnými předky buldoka jsou silní asijští psi, jako je tibetská doga, asyrský a babylónský válečný pes a pes molosský. Tito psi byli římskými vojáky používáni k hlídání vojenských táborů. Rozpadem římského impéria se však stopy po buldocích na dlouhá staletí ztrácejí. Mezi 13. a 18. stoletím byly v Anglii velmi oblíbené zápasy s býky, tzv. „bull-baiting“, ke kterému byli tito psi cvičeni. Temperament tohoto pradávného buldoka se však od dnešního podstatně lišil. V roce 1778 bylo pořádání těchto zápasů vévodou z Devonshiru zrušeno. I nadále však byli buldoci používáni k zápasům s jinými zvířaty, jako např. s medvědy, a i tyto se těšily velké oblibě. Na přelomu 18. a 19. století, poté co vymizely i tyto zápasy, nastalo postupné přeměňování tohoto zuřivého bojovníka v rodinného psa. Jako samostatné plemeno byl buldok poprvé předveden na výstavě v roce 1859 v Birminghamu. V roce 1865 byl v Londýně přijat první standard tohoto plemene. Během druhé světové války byla populace buldoků velmi snížena, a plemeno se začalo opět zvedat až po jejím ukončení. Plemeno se rozšířilo i do Ameriky a dalších zemí a neustále vzrůstá jeho obliba a zlepšuje se také kvalita chovaných psů.

 

Kontakt

Jana Vráblíková
Strmá 2
Šternberk
Tel: 606 520 517
Skype: jana8992

j.vrablikova@volny.cz

karinn_vstup
monaliza_vstup
celebrity_vstup
kimberley_vstup
„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain